MENU

Умови проведення конкурсу

Співбесіда до 1 класу

Прогнозована кількість учнів 1-х класів - 90 учнів (3 класи).

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог освітніх програм дошкільного навчального закладу.

Спілкування з дитиною має проводити вчитель початкових класів та психолог у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Оскільки навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готовність до систематичного навчання визначається взаємозв'язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров'я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, запас її знань, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність й ініціативу, розвиток потреби у спілкуванні, вміння встановити контакт з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам'ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до 1 класу.

Конкурс до 5-10 класів на вакантні місця

Конкурсне приймання дітей на вільні місця, які вступають до 5-10 класів МСШ «Академія дитячої творчості», проводиться на основі тестування з української мови (диктант) та тестування на предмет виявлення творчих нахилів (тестування в комбінованій формі, яке передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу, захист поданих творчих робіт – проводить практичний психолог школи).

Хостинг від uCoz