MENU
Історія школиШкола здійснює діяльність у напрямі розвитку творчої особистості дитини та її природжених здібностей і обдарувань, яка здатна до продуктивної позитивної самореалізації в умовах формування демократичної Європейської держави.
1993 – 1994 навчальний рік – на базі СШ № 31 за ініціативою Ганни Матвєєвої. творчої групи вчителів та створено експериментальний майданчик за темою: Етнопедагогіка та відродження народних промислів України у виховній системі школи. З цією метою було трансформовано програму трудового навчання і поряд із загальноосвітніми предметами були введені дисципліни та створено навчальні майстерні:
- металопластики ( ювелірна); 

- художньої обробки деревини;

- малюнка та живопису;

- кераміки, гліптики, художнього розпису.

 

1994 рік. Рішенням Миколаївської міської ради створено середню спеціалізовану загальноосвітню школу художнього профілю № 58 з профільним навчанням народним ремеслам. У навчальний план, до загальноосвітніх предметів, додано базово – теоретичні предмети:

- історія та теорія образотворчого мистецтва – 1 – 11 кл.;

- малюнок та живопис – 1 – 11 клас;

- естетика – 1 – 11 кл;

- розвиток творчих здібностей 5 – 11 кл;

- художня праця 1 – 3 кл.

 

1996 рік – директором школи – Ганною Матвєєвою започатковано Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека», який і досі проходить щороку.
Укладено першу міжнародну угоду з Ліцеєм ім. Міхая Греку м. Кишинева. Разом із молдавськими школярами проводяться спільні планери, виставки, культурно-мистецькі заходи.
1998-1999 н. р. Рішенням Миколаївської міської ради СШ № 58 і СШ № 8 реорганізовані, шляхом об’єднання, у Середню спеціалізовану загальноосвітню школу мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України наш навчальний заклад отримує статус Експериментального спеціалізованого навчального закладу Всеукраїнського рівня.
З 2003 року – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України школа має назву – Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості». Авторська школа Ганни Матвєєвої.
Творчий пошук педагогічного колективу, нестандартне мислення, інтеграція загальноосвітніх предметів із предметами декоративно-прикладного мистецтва і сценічних мистецтв ініціює активну роботу по створенню і удосконаленню авторських програм та їх подальшу експертизу. Затверджено апробацію їх у навчально-виховному процесі.
Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості» має свою, власну іміджеві складову:

- школа авторська – (структура, навчальний план, режим роботи, система управлінської діяльності);

- методика викладання спрямована на розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою;

- навчально-виховний процес визначає соціальну адаптацію випускника;

- робота закладу в Міжнародних програмах;

Творчий центр – школа є культурним центром школярів.

Структура школи: 

- загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів;

- художньо-естетичне відділення;

- декоративно-прикладні мистецтва;

- сценічні мистецтва;

- малюнок та живопис;

- соціально – психологічна служба;

-творчий центр.

Педагогічним колективом експериментального загальноосвітнього навчального закладу проведено серію наукових досліджень з проблемної теми роботи школи: «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтва», проведено апробацію програмового і навчально-методичного забезпечення, розробленого 32 авторські програми з профільних предметів, пакет нормативних документів щодо діяльності закладу нового типу. Розроблено нову модель навчального закладу художньо-естетичного спрямування, як зразок закономірного процесу гуманізації змісту освіти, реалізації творчого пошуку вчителів – новаторів та пріоритетних напрямів змісту освіти ХXI століття, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
Директор закладу Ганна Матвєєва двічі нагороджена Міжнародним рейтингом «Золота фортуна» (медаллю Незалежність України), грамотами міністерства освіти і науки України, міністерства культури і мистецтв України, грамотами НДП, «Горожанин года» у номінації «Середня школа» у 2003 році.  
За вагомий внесок у розбудову освіти України багато працівників нашого навчального закладу нагороджено почесними грамотами і дипломами різних рівнів від Міністерства освіти і науки України до Міжнародних організацій.

Хостинг від uCoz