MENU

Я маю правоСімейний кодекс України

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.Перебування дитини у родичів чи у дитячих закладах не знімає з батьків обов'язків, пов'язаних з її вихованням.

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування

1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування, зокрема, якщо хтось із них перебуває у надзвичайній ситуації (лікарні, місці затримання та позбавлення волі тощо).

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків і підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.Іноді вважають, що основна роль у вихованні дитини належить матері, а в разі розлучення дитина обов'язково залишається саме з нею.

З точки зору українського законодавства, це не зовсім так. Сімейний кодекс України передбачає, що батьки мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей, їхнього виховання. Навіть коли шлюб між ними розірвано та вони живуть окремо, обов'язок брати участь у вихованні й утриманні дітей, а також право спілкуватися з дітьми мають і батько, і матір.

Батьки мають право (і зобов'язані) контролювати поведінку своїх дітей. Від батьків залежить місце проживання дітей. Якщо батьки проживають разом, дитина живе разом із ними. Якщо батьки проживають окремо, то до досягнення дитиною 10 років батьки самостійно вирішують, де вона має жити, у віці від 10 до 14 років місце проживання дитини визначається батьками, але з обов'язковим урахуванням думки дитини, а з 14 років дитина самостійно визначає, з ким із батьків їй проживати.

2. Обов'язок батьків щодо утримання дітей. Взаємність обов'язків батьків і дітей.Кожен із батьків має не лише обов'язки щодо виховання своїх дітей. Адже необхідно забезпечити й матеріальне існування дитини, яка ще не може самостійно забезпечити себе. Саме тому законодавство передбачає обов'язок батьків утримувати своїх дітей до їхнього повноліття.

Обов'язок піклуватися про своїх неповнолітніх дітей, надавати їм матеріальну допомогу не знімається з батьків у разі розлучення, проживання одного з батьків окремо від дитини. У цьому випадку той із батьків, хто живе окремо від дітей, зобов'язаний сплачувати аліменти — кошти на утримання дітей. Він також повинен надавати допомогу в разі виникнення особливих обставин — хвороби дитини, необхідності її курортного лікування чи оздоровлення тощо.

Обов'язки батьків і дітей недарма називають взаємними — адже й діти, коли вони стануть дорослими, зобов'язані надавати допомогу своїм батькам, піклуватися про них у разі настання непрацездатності. Цей обов'язок — не лише моральна норма, він закріплений і в Сімейному кодексі України.


Кодексом про адміністративні правопорушення України

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

.

Закон України "Про освіту”

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Стаття 60. Права батьківБатьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;

- звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Миколаївська спеціалізована школа І – III ступенів мистецтв
і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад
всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості»
Миколаївської міської ради Миколаївської області

НАКАЗ

29.12.2018

м. Миколаїв _______

Про заходи щодо виявлення,
реагування на випадки насильства,
булінгу (цькування) і взаємодії
педагогічних працівників із іншими
органами та службами

Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», ЗаконуУкраїни від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства, булінгу(цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства

НАКАЗУЮ:

1. Керівнику та працівникам закладу освіти у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658.

2. Затвердити Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти (додаток 1).

3. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію насильству, булінгу (цькуванню) в закладі освіти (додаток 2).

4. Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в закладі освіти (додаток 3).

5. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування) (додаток 4).

6. Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу(цькування) та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення розслідування заступника директора школи з виховної роботиЛетунову Л.І.

7. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 5).

8. Заступнику директора школи з виховної роботи Летуновій Л.І.:

8.1. Забезпечити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходів із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, булінгу, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей (згідно з Планом виховної роботи школи).

8.2. Розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу освіти контактну інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу.

9. Педагогічним працівникам, медичному та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності – безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника закладу освіти з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

10. Уповноваженій особі закладу освіти Летуновій Л.І. у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагатися розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

11. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу(цькування) уповноваженій особі закладу освіти Летуновій Л.І. повідомляти працівників психологічної служби закладу освіти, а працівникам психологічної служби за потреби скласти план корекційної роботи та здійснювати соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляти до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

12. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

13. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з виховної роботи Летунову Л.І.

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Г.Д.Матвєєва

Завантажити додаток 1

Завантажити додаток 2

Завантажити додаток 3

Завантажити додаток 4

 

 


Шкільний офіцер поліції управління патрульної поліції в Миколаївській області Хитько Анна Анатоліївна (раз на місяць) з 9.00 до 15.00 04 лютого, 04 березня, 09 квітня, 07 травня 2019 р. працює у школі.

Адреси: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61
(зупинка громадського транспорту "12-та Поздовжня”)
(0512) 44-54-60, 0800213103

54020, м. Миколаїв, вул. Образцова, 4А/2
(0512) 472090, (073) 404 68 82; (099) 607 07 87.
щоденно, з 8:00 – до 17:00 години

м. Миколаїв, вул. Янтарна, 72
вівторок, середа, п’ятниця - з 08:00 – 17:00


Ш А Н О В Н І Г Р О М А Д Я Н И !

Скористайтесь своїм правом на отримання безоплатної правової допомоги, яка включає в себе юридичні консультації та надання послуг адвоката.

Електронна пошта: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid. mk.ua
Skype: drygiy.bvpd
Сторінка Facebook – Другий миколаївський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги


Про отримання паспорту по досягненню 14 -річного віку

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19

https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-po-dosyagnennyu-14-richnogo-viku-vpershe.html

Національна дитяча "гаряча" лінія

http://www.rodis.org.ua/2018/02/blog-post_75.html
Корисні посилання щодо теми антибулінгу

http://www.stopbullying.com.ua/

http://edu.gov.on.ca/eng/multi/ukrainian/BullyingUK.pdf

http://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/manual-kindergarten.pdf

http://www.the-village.com.ua/village/children/children/263143-buling-u-shkoli-chomu-diti-tskuyut-ditey-i-scho-z-tsim-robiti

http://glavcom.ua/specprojects/stopbullying/yak-viyaviti-zhertvu-ckuvannya-u-shkoli-algoritm-dlya-batkiv-469447.html

https://glavcom.ua/columns/mkuleba/stop-buling-tri-problemi-batkiv-yaki-vplivayut-na-dityachu-agresiyu-447694.html

Хостинг від uCoz