MENU

Науково-методична, експерементальна робота

Авторська школа як феномен інноваційної освітньої практики

Генерувати ідею – це здібність, візуалізувати її – творчість, а втілити ідею у життя й отримати результат – справжнє мистецтво!!!

Саме таких, багатогранних, талановитих науковців і керівників авторських шкіл України з 22 – 23 березня 2018 року гостинно зустрічає Миколаївщина у рамках Всеукраїнського постійнодіючого науково-практичного семінару за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл».

Враховуючи сучасні реалії розвитку нашої держави, процеси, що відбуваються в освітньому просторі особливо актуальним стає питання розвитку авторських шкіл в Україні. Модель авторської школи - прообраз якісних перетворень в освіті, який випереджає педагогічні традиції сучасності, створює основи для формування Нової української школи – школи майбутнього.

Яскравими прикладами таких шкіл в освіті Миколаєва є Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості» - авторська школа Ганни Матвєєвої, Миколаївський економічний ліцей № 2 (автор педагогічної ідеї – Анатолій Компанієць) та Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки (автор - Сергій Січко).

Модератором заходу виступила Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат педагогічних наук, науковий консультант проекту.

Також, у заході взяли участь Мариновська Оксана Яківна, науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і Кіян Ольга Іванівна, координатор Проекту, кандидат педагогічних наук, завідувач сектора експериментальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

З вітальним словом виступили Криленко Володимир Ігорович, Перший заступник Миколаївського міського голови; Удовиченко Олена Олександрівна, директор Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації; Личко Ганна Володимирівна, начальник Управління освіти Миколаївської міської ради.

Заходи, передбачені програмою семінару, надають учасникам можливість утвердитися в тому, що авторська школа – це експериментальний заклад, в якому педагоги мають можливість творчо розвивати і реалізовувати свої ідеї, організовувати свою діяльність, яка суттєво відрізняється від масової практики. Саме такий заклад поширює гуманістичні цінності; має більш високий, у порівнянні з традиційним, рівень навчання і виховання, що визначається співробітництвом і партнерством усіх учасників освітнього процесу.

Родзинкою першого дня (22.03.18р.) Всеукраїнського постійнодіючого науково-практичного семінару за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл» стала презентація авторського закладу загальної середньої освіти Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» від Матвєєвої Ганни Дмитрівни, директора, кандидата педагогічних наук.

З концептуальними ідеями роботи закладу учасники семінару мали можливість ознайомитися під час екскурсії, майстерно проведеної учнями школи. Особливості авторської моделі було розкрито у практичному дискурсі семінару. Гості заходу перетворилися на учнів, повернулися у дитинство та відвідали інноваційні авторські уроки з декоративно-прикладного, сценічного мистецтв, розвитку творчої особистості, а також інтегровані уроки «математика-малюнок і живопис» та «українська мова-художнє соломоплетення».Найкращий досвід – це той, що породжує питання для подальшого розвитку! Тому під час участі у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2018» Миколаївською спеціалізованою школою «Академія дитячої творчості» було проведено науково-практичний коворкінг за темою «Формування ключових компетентностей учнів з особливими потребами шляхом реалізації інноваційних освітніх підходів у Миколаївській спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості».

Обраний формат дав учасникам можливість вільного динамічного спілкування для продуктивної дискусії і окреслення перспектив реалізації тематики заходу.

Модератор заходу: Матвєєва Ганна Дмитрівна, директор Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», кандидат педагогічних наук

До дискусії долучилися: Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Стемковська Ярослава Євгенівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», кандидат педагогічних наук; Литвиненко Наталя Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості»; Хміль Ірина Андріївна, директор СШ №83 Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; Кернякевич Тетяна Павлівна, методист відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук.

Думками і досвідом щодо інклюзивної освіти поділилася Овсієнко Яніна Миколаївна, директор Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт» Запорізької міської ради, кандидат педагогічних наук

Окрема вдячність за підтримку партнерам: колегам і директору СШ №6 Дніпровської міської ради Морокко Людмилі Миколаївні та всім небайдужим до заявленого питання.

Звісно, упродовж однієї години складно детально обговорити таке глобальне питання, але ж під час заходу було презентовано чотирирічний досвід роботи «Академія дитячої творчості», зокрема алгоритм проведення уроків толерантності, технологія спільного викладання й висвітлено проблеми існуючі на сьогодні!

Святкуємо перший золотоносний ювілей досягнень!!!

Вітаємо колектив Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» з Х «Золотою медаллю» Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2018» у номінації «Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами» у якій цього року взяли участь 750 закладів освіти України й зарубіжжя.

Це справжнє свято досягнень, визнання й перспектив!!!
25 січня на базі МСШ «Академія дитячої творчості» відбувся семінар з теми «Хмарні технології – підґрунтя оновлення професійної підготовки сучасного вчителя української мови й літератури». Мета засідання – підвищення інформаційної культури й професійної ІКТ компетентності вчителів.

Було представлено кращі практики вчителів з даної теми: «Візуалізація навчальної інформації на уроках української мови й літератури з використанням сервісів хмарних технологій ( Юргенсон М.О., Климова Ю.В. учителі МСШ «Академія дитячої творчості»), «Блог як інструмент взаємодії учителя та учнів» (Савельєва Л.А., Юрик Л.В., учителі ЗОШ №24), «Хмарні ресурси в роботі методичного об’єднання» (Чеботарьова А.М., учитель ЗОШ №57 імені Т.Г. Шевченка).
11.05.2010

5 травня 2010 року вперше в Миколаїві на базі нашого навчального закладу Інститут педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН України відкрив Центр педагогічної майстерності.

Програма теоретико-практичного курсу


Педагогічна майстерність як сукупність компетенцiй вчителя

Модуль 1.

Ключовi аспекти педагогічної майстерності вчителя як основа розвитку особистості учня.

Викладач: Зязюн Iвaн Андрійович, дійсний член НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Модуль 2.

Комунiкативнi компетентності вчителя.

Викладач: Лаврiненко Олександр Андрiйович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грiнченка.

Модуль 3.

Психологiчнi умови успішної професійної дiяльностi вчителя.
Викладач: Помиткiн Едуард Олександрович, доктор педагогічних наук, завідувач вiддiлу педагогічної психології i психології праці Інституту педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН України.

Модуль 4.

Педагогічний iмiдж як показник педагогічної майстерності вчителя.
Викладач: Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, завідувач вiддiлу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти i освіти дорослих НАПН України.

null

Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області


МСШ «Академія дитячої творчості» створена як відгук на сучасні проблеми суспільства у складний час державотворення молодої незалежної України. Школа здійснює діяльність у напрямі розвитку творчої особистості дитини та її природжених здібностей і обдарувань, яка здатна до продуктивної позитивної самореалізації в умовах формування демократичної Європейської Держави. Результатом плідної праці педагогічного колективу став наказ МО і Науки України від 09.07.02 № 389 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу Всеукраїнського рівня середній спеціалізованій загальноосвітній школі мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва» з визначенням проблемної теми: «Розвиток художньо – творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв». Педагогічний колектив під керівництвом Академії педагогічних наук, Інституту педагогіки і психології в особі завідуючого лабораторією психології трудової і професійної підготовки, доктора психологічних наук Рибалка Валентина Васильовича, наукових консультантів - Коновець Світлани Володимирівни – старшого наукового співробітника відділу мистецької освіти, кандидата педагогічних наук та Демчишин Марти Степанівни – завідувачкою сектором суспільствознавчих дисциплін і культурознавства НМЦ середньої освіти Міністерства освіти і науки України розробили етапи експериментально – дослідницької роботи, які розраховані на 12 років.

Етапи експериментально – дослідницької роботи:

I етап – 2002-2003р.р. – функціонально - діагностичний;

II етап – 2003-2008р.р. – впроваджувально - формуючий;

III етап – 2008-2013 р.р. - узагальнюючий

I етап – 2002-2003р.р. –функціонально – діагностичний:


- опрацьовано Концепцію діяльності школи;

- визначено основні напрямки експериментальної роботи;

- створено умови для забезпечення відповідної науково-методичної бази закладу нового типу;

- розроблено посадові інструкції згідно штатного розкладу;

відкореговано модель керівництва школи нового типу;

проведено науково-методичну конференцію в рамках звіту в НМЦ Міністерства освіти і науки України.
Підсумком реалізації першого функціонально – діагностичного етапу стало проведення на базі школи спільно з науково-методичним центром середньої освіти МОН України Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми реалізації художньо-естетичної освіти профільного навчання».

II етап – 2003-2008р.р. – впроваджувально – формуючий.


- відкореговано структуру методичної роботи закладу нового типу МСШ «Академія дитячої творчості»;

- визначено завдання для третього ступеня навчання – профільна освіта;

- проведено корекцію змісту навчальних програм відповідно до рекомендацій щодо викладання дисциплін художньо-естетичного профілю.

Шляхи реалізації

Створення оптимальної моделі навчально – виховного закладу нового типу для реалізації освітніх завдань, відповідно до стратегічного розвитку та процесу модернізації освіти в Україні.

Мета та завдання експерименту

На основі синтезу науки, філософії, мистецтв створити сприятливі психолого – педагогічні умови для розвитку природних обдарувань та здібностей учня, формування позиції життєвої компетентності.


nullХостинг від uCoz