MENU

І ступінь

І ступеня (1-А клас)

Освітня програма 1-А класу Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня Миколаївської міської ради Миколаївської області І ступеня (початкова освіта) розробленаз метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 4.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти«Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Прозатвердження плану заходів на 2017‒2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою«Реалізація компетентнісногопідходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісногопідходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до листа Державної служби якості освіти України від 24.05.2018 №01-22/322щодо використання освітньої програми науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

І ступеня (1-Б,В,Г класи)

Освітня програма 1-Б,В,Г класівМиколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня Миколаївської міської ради Миколаївської області І ступеня (початкова освіта) розробленаз метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87,відповідно до апробованого й експериментально перевіреного в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016). Типовогонавчального плану для початкової школи «На крилах успіху» закладів загальної середньої освіти, згідно листа Державної служби якості освіти України від 24.05.2018 р. № 01-22/325 щодо використання освітньої програми «На крилах успіху» закладів загальної середньої освіти (Інститут педагогіки НАПН України).

І ступеня (2-А,В,Г – 3 – 4 класи)

Освітня програма Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня Миколаївської міської ради Миколаївської області І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно доТипової освітньої програми закладів І ступеня (наказ МОН України від 24.04.2018 № 407).

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної середньої освіти, а також відповідно до листа МОН України від 19.07.2013 №1/9-504 «Про погодження переліку всеукраїнських експериментів», наказу від 24.04.2014 №512 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області» реалізовує завдання плану експериментальної роботи школи, забезпечує всебічний розвиток учня, формує в нього ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, створює умови для отримання загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту.

І ступеня (2-Б клас)

Освітня програма 2-Б класу Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня Миколаївської міської ради Миколаївської області І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до освітньої програминауково-педагогічного проекту«Інтелект України» у 2-9 класах закладів (наказ МОН України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів») і згідно листа МОН України від 20.04.2018 №1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

Хостинг від uCoz