MENU
ПРАВИЛА
ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ
МСШ «АКАДЕМІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»


Загальні положення

Ці Правила встановлюють норми поведінки учнів у споруді школи та на її території. Мета правил – створення нормальної робочої обстановки, що сприяє успішному навчанню кожного учня, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і норм взаємин.
Правила розроблені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Загальні правила поведінки

1. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку робочого дня у належному зовнішньому вигляді (форма затвердженого зразка).
2. Забороняється приносити до школи або на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яку зброю, вибухо- та вогненебезпечні предмети та речовини, спиртні напої, наркотичні, психотропні, отруйні речовини, газові балончики, колючі та ріжучі предмети, азартні ігри; забороняється використання під час навчальних занять мобільного телефону.
3. Забороняється без дозволу педагогів залишати приміщення школи під час навчального дня. Після пропуску учнем навчальних занять, учень зобов'язаний наступного дня подати класному керівнику письмові пояснення про причини пропуску.
4. Учень МСШ «Академія дитячої творчості»виявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні і педагоги звертаються один до одного з повагою. Школярі уступають дорогу дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
5. Поза школою учні мають поводити себе так, щоб не нашкодити іміджу і репутації навчального закладу.
6. Учні зберігають майно школи, надають посильну допомогу у його збереженні, бережливо ставляться як до свого, так і до чужого майна.

Поведінка під час уроку

 1. Після того, як до навчального кабінету входить вчитель, учні мають підвестись на знак привітання і сідають після привітання вчителя. Таким самим чином учні вітають кожного дорослого, що входить до класу.
2. Під час уроку не можна гучно розмовляти, відволікатись самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не мають відношення до уроку.
3. Кожен учень за першою вимогою має надати вчителю щоденник. Щоденник є обов'язковим для ведення учнями 2-11 класів, записи у ньому мають вестись чітко і охайно пастою синього чи фіолетового кольору. Кожного тижня щоденник мають підписати класний керівник та батьки учня.
4. Якщо під час уроку учню необхідно вийти з класу або учень має питання до вчителя, то він має підняти руку і дочекатись дозволу вчителя.
5. Про початок уроку сповіщає дзвоник. Перший дзвоник – для учня. Після нього учні мають зайняти свої робочі місця і підготуватись до уроку. Після другого дзвоника розпочинається урок. Урок триває в початковій школі 35-40 хв., у старшій школі 45 хв. Про закінчення уроку сповіщає вчитель після дзвоника.

Поведінка перед початком і після закінчення занять,
під час перерв

1. До початку уроку учень має прибути до навчального кабінету, підготуватись до уроку. Якщо учень прибув до класу після другого дзвоника, він має вибачитись і попросити у вчителя дозволу приступити до занять.
2. Під час перерв учні зобов'язані навести порядок на своєму робочому місці, залишити кабінет. Під час руху коридорами та сходами слід триматись правого боку, підпорядковуватись вимогам чергових учнів та вчителів.
3. Під час перерв забороняється бігати по коридорах і сходах, штовхатись, кидатись предметами, використовувати фізичну силу для вирішення будь-яких проблем, використовувати нецензурні вирази і жести на адресу будь-кого, заважати роботі працівників школи, палити у приміщенні школи та на її території.
4. Після закінчення навчальних занять учень має отримати одяг у гардеробі, залишити приміщення школи, дотримуючись правил ввічливості.

Поведінка у їдальні

1. Учні, що знаходяться у їдальні підпорядковуються працівникам їдальні, школи, черговим.
2. Учні мають дотримуватись черги у обслуговуванні, виявляти увагу і обережність під час отримання перших страв, гарячих напоїв.
3. Приймати їжу учням дозволяється лише у приміщенні їдальні.
4. Після прийому їжі учні зобов'язані прибрати за собою посуд.

Черговий по класу і школі

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням, щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
3. Черговий клас по школі (с числа учнів 8-11 класів) має приступити дро чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.
4. Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у здійснені контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих Правил.
5. Черговий клас протягом дня має допомогти молодшим учням здати одяг у гардероб, здійснити чергування по їдальні (до початку занять), розподілитись по постах у межах закладу.

Кінцеві положення

1. Учням категорично забороняється під час перебування у приміщенні школи та на її території здійснювати будь-які дії, що є небезпечним для життя і здоров'я людини.
2. Знаходження учнів у приміщенні школи після проведення навчальних занять регламентується розкладом занять та розкладом позакласної роботи.
3. Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов'язковими для виконання.
4. У разі першого порушення учнем цих Правил, учень і його батьки попереджаються про це у письмовій формі. У разі повторного порушення 5. Правил, учні разом з батьками викликаються на засідання Ради навчального закладу для прийняття певного рішення.

Хостинг від uCoz