MENU

Правознавство

Завдання до теми «Органи державної влади в Україні»

Подивіться в Інтернеті:

http://rada.gov.ua/ru — сайт Верховної Ради України;

http://www.president.gov.ua/ — сайт Президента України;

http://www.kmu.gov.ua/ — сайт Кабінету Міністрів України;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19 — Закон України

«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Який склад і структура Верховної Ради України?

2. Охарактеризуйте повноваження Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України.

3. Хто нині є Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України?

4. Порівняйте вимоги до кандидатів у Президенти України й народних депутатів України. У чому різниця, чим, на вашу думку, вона пояснюється?

5. Які завдання виконують органи виконавчої влади?

6. Як формується Кабінет Міністрів України?

7. Які завдання виконують в Україні органи місцевого самоврядування?

8. Складіть схему «Органи виконавчої влади в Україні».

9. Які органи місцевого самоврядування існують в Україні?

10. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування?

11. З’ясуйте, які органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування діють у вашому селі, районі чи місті.

12. У засобах масової інформації знайдіть повідомлення про роботу Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України.

13. Використовуючи додаткову літературу й знання з історії та інших
предметів, порівняйте статус Президента України й президентів інших країн.

14. Запитайте в батьків, які проблеми їм доводилося вирішувати в органах місцевого самоврядування чи місцевих органах державної виконавчої влади. Чи отримали вони належну допомогу або відповідь?

15. Ознайомтеся з матеріалами щодо створення об’єднаних територіальних громад і висловіть свою думку щодо доцільності цього процесу.

16. Визначте, які органи входять до судової системи України та які завдання вони виконують.

17. Визначте, до юрисдикції якого суду належать подані справи.

а) Скоєно пограбування магазину, поліція змогла встановити та затримати особу, яку вважає винною в пограбуванні;

б) Президент України видав Указ, який, на думку народних депутатів України, не відповідає Конституції України;

в) залізниця вчасно не виконала умови договору з доставки вантажів для фірми, унаслідок чого вона зазнала значних збитків;

г) громадянці своєчасно не виплатили заробітну плату, а потім, як вона вважає, звільнили з роботи з порушенням вимог законодавства.

Перевірте себе

1. Поясніть особливості юридичного статусу Конституції як Основного Закону.

2. Визначте, яку форму має сучасна держава Україна.

3. Поясніть систему противаг і стримувань гілок влади в Україні.

4. Які групи прав людини вам відомі. Наведіть приклади прав, які належать до кожної з груп.

5. Визначте, які підстави набуття українського громадянства передбачено законодавством України.

Тестові завдання до теми

1. Визначте, хто з цих осіб має права на отримання українського громадянства:

А) хлопчик, батьками якого є громадяни Туреччини, народився на території України, куди його батьки приїхали на лікування;

Б) 21-річна дівчина народилася та до 19 років постійно жила в Празі, потім переїхала в Україну, де живе й працює нині, вивчила українську мову, історію та Конституцію України;

В) 36-річна жінка п’ять років тому одружилася з українцем, переїхала до Полтави, але не відмовляється від російського громадянства;

Г) хлопчик, мати якого — особа без громадянства, батько — невідомий, народився у Львові;

Д) усі зазначені особи мають право на отримання українського громадянства.

2. Визначте конституційний статус Верховної Ради України:

А) вищий орган законодавчої влади України;

Б) вищий орган представницької влади в Україні;

В) вищий орган у системі органів виконавчої влади України;

Г) єдиний орган представницької влади України;

Д) єдиний орган законодавчої влади України.

3. Визначте, яку з поданих справ має розглядати Конституційний Суд України

А) справу щодо конституційності чинного договору між Україною та Францією за поданням Кабінету Міністрів України;

Б) справу щодо незаконного звільнення з роботи колишнього народного депутата за поданням 68 народних депутатів України;

В) справу про конституційність рішення Одеської обласної ради щодо заборони проведення демонстрації на трасі Київ–Одеса за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

Г) справу про конституційність Закону України за поданням Кабінету Міністрів України.

4. Визначте, який із зазначених органів стосується органів державної виконавчої влади:

А) Вищий господарський суд України;

Б) виконком Тернопільської міської ради депутатів;

В) Броварська районна державна адміністрація;

Г) Рада національної безпеки та оборони України.

5. Визначте, до якої групи прав людини належить право на життя:

А) економічні;

Б) культурні;

В) особисті;

Г) політичні;

Д) соціальні.

6. Визначте, яка умова не є обов’язковою для отримання іноземцем українського громадянства:

А) відмова від іноземного громадянства;

Б) володіння українською мовою;

В) знання історії України;

Г) наявність законних джерел існування;

Д) проживання на території України протягом п’яти років.

7. Який із зазначених органів НЕ є органом виконавчої влади України

А) Президент України;

Б) Кабінет Міністрів України;

В) Міністерство освіти і науки України;

Г) Одеська обласна державна адміністрація.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

До теми «Неповнолітні в цивільних правовідносинах»(§ 15, стор.118)

1. Що таке цивільна дієздатність і цивільна правоздатність?

2. Визначте рівні дієздатності, що встановлені цивільним законодавством.

3. За допомогою таблиці порівняйте правоздатність і дієздатність.

4. Висловіть свою думку щодо доцільності поступового збільшення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб.

5. Які шляхи набуття власності вам відомі?

 

Правоздатність

Дієздатність

                                                                  

Час виникнення

 

 

 

 

У чому полягає

 

 

 

 

Можливість обмеження

 

 

 

 

Можливість позбавлення

 

 

 

Практичне заняття 4 Власність неповнолітніх

1. Заповніть таблицю

Наведіть приклади речей, якими ви можете користуватися, розпоряджатися й володіти, і запишіть у таблицю (позначивши свої можливості «+», а відсутність можливостей «–»).

Назва

Користування

Володіння

Розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розгляньте ситуації та визначте, як мають у них діяти учасники відносин, які вони мають права щодо власності.

1. 11-річній П. на день народження гості подарували чималу суму грошей. Вона хотіла б придбати собі новий мобільний телефон, але батьки вважають, що в дитини є більш нагальні потреби.

2. 15-річний хлопець під час канікул працював у фірмі та заробив гроші, на які, не радячись з батьками, придбав мопед. Коли він з’явився з покупкою вдома, батьки вимагали негайно повернути транспортний засіб у магазин. Однак син відмовився.

3. Граючись на бабусиному городі, 12-річна М. знайшла старовинну скриньку. Коли її відкрили, виявили кільканадцять золотих і срібних монет.

4. 16-річний П. постійно збирає в лісі гриби та ягоди, які потім здає до приймальних пунктів та отримує гроші. Дехто з однолітків уважає, що хлопець має сплачувати певну частину коштів лісництву, адже він отримує гроші за дари лісу, яким опікується лісництво.

5. Зімітуйте різні шляхи набуття власності (купівля–продаж, дарування, створення нової речі, знахідка), визначивши права й обов’язки сторін у цих правовідносинах.

Хостинг від uCoz