MENU

Біологія, хімія, фізика

Назва предмета

Клас

Завдання/Ресурс

П.І.Б учителя

ФІЗИКА

7 клас

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

https://youtu.be/O1lAmkO1itg

https://youtu.be/4jRxB4073Sk

Вивчити § 25, Вправа № 25 (4, 7)

 

Литвиненко Н.В.

 

Сполучені посудини. Манометри

https://youtu.be/avnvyKHjNSA

https://youtu.be/lweAnAQ96Sc

Вивчити § 26 та ст. 157-158, Вправа № 23 (8), № 26 (1, 4)

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

https://youtu.be/7SkNxxE1Uuo

https://youtu.be/G6Y1msVaGyQ

  Вивчити § 27, Вправа № 27 (3, 4).

 

 

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

https://youtu.be/-ZKF6pkes8M

https://youtu.be/AXlfAcO5hbM

https://youtu.be/EqB1RUSjMUs

Виконати домашню лабароторну роботу та єкспериментальне завдання

 

Самостійно виконати Навчальний проект № 3

 

9 клас

 

 

 

 

9 клас

 

Третій закон Ньютона

https://youtu.be/PFzUdUHIfYI

Опрацювати § 32, Вправа № 32 (1,3,4)

 

 

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

https://youtu.be/N644X-hdVHo?list=TLPQMTMwMzIwMjBBuakqFoH1Gg

Опрацювати § 33, Вправа № 33 (1,5,8)

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs

https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs

Опрацювати § 34, Вправа № 34(2,3,4)

 

 

Рух тіла під дією кількох сил

https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY

https://youtu.be/XkkNeKt2dFs?list=TLPQMTMwMzIwMjBBuakqFoH1Gg

Опрацювати § 35, Вправа № 35 (1,2,3,7)

 

11 клас

 

Шкала електромагнітних хвиль

https://youtu.be/Yr0PxobC3f0

https://youtu.be/MrBgcfZZaEQ

Опрацювати § 35, Вправа № 35 (1-4)

 

 

Захист навчальних проектів

Повторити § 24–35 Підготувати проект

 

 

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

https://www.youtube.com/watch?v=jWhhBEpW9Ms   https://www.youtube.com/watch?v=2xUsH8miHc0

Опрацювати § 37, Вправа № 37 (3)

 

Види спектрів. Основи спектрального аналізу.

https://www.youtube.com/watch?v=7VKnmasPu-o

Опрацювати § 37, Вправа № 37 (5)

 

 

Квантово-оптичні генератори (лазери)

https://youtu.be/IcTJ6Buf5JI

Опрацювати § 38, Вправа № 38 (1, 5)

 

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

https://youtu.be/uqYmOJnhEZw

Опрацювати § 39, Вправа № 39 (1-3)

 

 

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

https://youtu.be/aG-1QShHyvM

https://youtu.be/xl5qUHtiy0g

 

Опрацювати § 40, Вправа № 40 (1, 2)

 


Біологія, хімія, фізика

Назва предмету

КЛАС

ЗАВДАННЯ

П.І.Б. учителя

Біологія

6 клас

Опрацювати параграф 40,41,42

Плауни, хвощі, папороті.

Голонасінні.

https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs

https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I

Тарасенко Т.М.

Біологія

7 клас

Опрацювати параграф 41,42.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.

Статеві клітини та запліднення.

Розвиток тварин.

Періоди та тривалість життя тварин

https://www.youtube.com/watch?v=s81t3AtSYpg

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtHZLJypo

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs

Тарасенко Т.М.

Біологія

8 клас

Опрацювати параграф 39,40

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

Профілактика захворювань нервової системи.

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

https://www.youtube.com/watch?v=bfRswQjdFN0

https://www.youtube.com/watch?v=zwbQjePAIqI

 

Тарасенко Т.М.

Біологія

9 клас

Опрацювати параграф 44- 45.

Еволюційні фактори.

Еволюційні фактори.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

https://www.youtube.com/watch?v=9BPochduADM

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08

https://www.youtube.com/watch?v=flrmK5PY-T4

Тарасенко Т.М.

Біологія

10 клас

Опрацювати параграф 34-38.

Закономірності неспадкової мінливості людини. Модифікаційна мінливість .

Закономірності спадкової мінливості людини.

 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми.

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtHZLJypo

 

http://www.10minclass.com/video/786

http://www.10minclass.com/video/784

Тарасенко Т.М.

Біологія

11 клас

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

Презентація до уроку

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-suchasni-ekologichni-problemi-u-sviti-ta-v-ukra-ni-151749.html#

Написати конспект за презентацією

Відео фрагмент

https://www.youtube.com/watch?v=sOGzzeRyhnA

 

Попова А.В.

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

Теорія до уроку:

https://pidruchniki.com/1806020356637/ekologiya/zabrudnennya_klasifikatsiya

Скласти таблицю «Основні забруднювачі біосфери та їхній вплив на здоров'я людини»

Презентація до уроку https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidi-zabrudnennya-hni-naslidki-dlya-prirodnih-i-shtuchnih-ekosistem-ta-lyudini-147025.html

 

Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

Відео до уроку:

https://www.youtube.com/watch?v=P3I3GAVteAo&feature=emb_title

Скласти опорну блок-схему «Класифікація видів антропогенних забруднень довкілля»

Теорія до уроку https://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21286/

https://studme.com.ua/

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона. Презентація до уроку

https://vseosvita.ua/library/antropicnij-vpliv-na-atmosferu-naslidki-zabrudnenna-atmosfernogo-povitra-ta-jogo-ohorona-128923.html

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

Презентація до уроку

https://naurok.com.ua/Хімія

7 клас

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

Опрацювати параграф 22

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-voda-sklad-molekuli-poshirennya-u-prirodi-fizichni-vlastivosti-vodi-voda---rozchinnik-140433.html

Попова А.В.

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Письмово виконати завдання 8

https://subject.com.ua/textbook/chemistry/7klas_2/33.html

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розв'язування розрахункових задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

За підручником § 23, впр. 4, ст. 159

https://naurok.com.ua/rozrahunkovi-zadachi-z-himi-125858.html

Виготовлення розчину. Розвязування розрахункових задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

За підручником Впр. 8, ст. 159

http://erpub.chnpu.edu.ua/

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=u3a8n-3aF8Q

Хімія

8 клас

 

Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ.
Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Виконати письмово завдання 5

http://edufuture.biz/

Попова А.В.

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

https://vseosvita.ua/library/tema-himicni-vlastivosti-osnov-dia-na-indikatori-vzaemodia-z-kislotami-kislotnimi-oksidami-solami-zahodi-bezpeki-pid-cas-roboti-z-lugami-67364.html

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=LdtnBzmudgc

Попова А.В.

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. За підручником § 32, впр. 4, ст.180 Презентація

https://naurok.com.ua/

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=XIcvYsTDFvA

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні). Написати конспект за теорією

За підручником § 33, впр. 4, ст. 180

Теорія до уроку https://subject.com.ua/chemistry/zno1/81.html

Демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=7rJj3WTk9Vw

 

Хімія

9 клас

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

За підручником § 30, 32

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-metanol-etanol-glicerol-hni-molekulyarni-ta-strukturni-formuli-fizichni-vlastivosti-26214.html

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=5HnChW-1Crc

Попова А.В.

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

За підручником § 32

Теорія

http://www.refine.org.ua/pageid-5150-1.html

тестування до уроку

http://www.zllogos.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=391:sakharoza-krokhmal-tselyuloza&catid=174&Itemid=724

 

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Написати блок-схему «Отруйність метанолу й етанолу»

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-otruynist-metanolu-ta-etanolu-zgubna-diya-alkogolyu-na-organizm-49641.html

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

За теорією виконати експрес-контроль

За підручником § 33, підготувати навчальний проект №13

«Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

Відео https://sites.google.com/site/cikavahimia/hypothesis/metanol-etanol-glicerin-iehni-molekularni-elektronni-ta-strukturni-formuli-fizicni-vlastivosti-funkcionalna-gidroksilna-grupa-himicni-vlastivosti-povne-okisnenna-vzaemodia-z-natriem-zastosuvanna-metanolu-etanolu-glicerinu-otrujnist-spirtiv-ieh-zgubna-dia-na-organizm-ludini

Демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=hr8FikhG8zI

Теорія

https://vseosvita.ua/library/octova-kislota-ii-molekularna-ta-strukturna-formuli-fizicni-vlastivosti-funkcionalna-karboksilna-grupa-105486.html

Хімія

10 клас

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Способи одержання сахарози, крохмалю і целюлози.

Написати способи одержання сахарози, крохмалю і целюлози.

Виконати тестування

Теорія

http://www.refine.org.ua/pageid-5150-1.html

тестування до уроку

http://www.zllogos.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=391:sakharoza-krokhmal-tselyuloza&catid=174&Itemid=724

 

Попова А.В.

Підготувати Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

15. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

16. Етери та естери в косметиці.

17. Біодизельне пальне.

18. Що таке навчальний проєкт?

 

 

Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.

Створити конспект за теорією

https://www.slideshare.net/lidiapoperechna/ss-38104484

Хімія

11 клас

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (Кальцій і магній)

Написати способи усунення твердості води

Підготувати навчальні проекти

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

Теорія

https://sites.google.com/view/allhemi/

Попова А.В.

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

Написати конспект «Фізичні властивості алюмінію»

Теорія

https://sites.google.com/view/allhemi/

Теорія

http://metalelit.com.ua/ua/alyuminiy-ukr.html

презентація

https://svitppt.com.ua/

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

Написати конспект «Хімічні властивості алюмінію»

Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи.

Написати конспект «Властивості заліза»

Теорія

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3774&chapterid=1525

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=gcVOcXvnr7s

демонстрація

https://www.youtube.com/watch?v=cqIaTuY7IvM

хімічні властивості заліза

https://sites.google.com/view/allhemi/

Фізика

8 - кл.

Повторити п.31-32. Виконати л.р.№4-5 (домашні лабораторні зошити), Тест самоперевірка стр.220-221 підручника

Леонова Н.В.

Фізика

9 - кл.

П.36-37. Скласти конспект. Впр 36 (№1,4,6) Презентації «Реактивний рух в природі» «Україна – космічна держава»

Леонова Н.В.

Фізика

10 - кл.

П.32-34. Скласти конспект.Впр.29-30. Тест стр.203 (№ 3,4,5,6 оформити у вигяді задачи) Л.р « Поверхневий натяг рідини» в домашніх лабораторних зошитах.

Леонова Н.В.

 

Хостинг від uCoz